• » از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید، زیرا همان كه گواه است، داوری كند. "حضرت علی(ع)"
 • » بهشت و جهنم ما در این دنیا و در دستان خود ماست، نیکی پاسخ نیکی و بدی سزای بدی است. " زرتشت"
 • » سرچشمه همه فسادها بیکاری است، شیطان برای دستهای بیکار گناه تهیه میکند. "پاسکال"
 • » در دنیا جای کافی برای همه هست، پس به جای اینکه جای کسی را بگیری، سعی جای خودت را پیدا کنی " چارلی چاپلین"
 • » خوار نمودن هر آئین و نژادی، به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید "اُرُد"
 • » جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. "محمد حجازی"
 • » آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است. "مترلینگ"
 • » از دست دادن امیدی پوچ و محال، خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است. "شکسپیر"
 • » راه موفقیت، همیشه در حال ساخت است؛ موفقیت پیش رفتن است، نه به نقطه پایان رسیدن. "آنتونی رابینز"
 • » نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید. "اسوپ"
 uploads/slider/banner2.gif uploads/slider/sendtoall.gif uploads/slider/deliverytohouse2.gif
 uploads/ads/besmellah3.jpg
 uploads/ads/2015041712069.jpg
آمار بازدید

Warning: mysqli::mysqli() [mysqli.mysqli]: (08004/1040): Too many connections in /home/mohandesikoosha/public_html/includes/tbl.php on line 27

Fatal error: Database connection failed: Too many connections in /home/mohandesikoosha/public_html/includes/tbl.php on line 31